کد خبر: ۴۱۳۷۶۷
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵
شهدا دانش آموز
شهید ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﮔﺮوه ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻰ رﻓﺖ ﺑﻨﺤﻮى که در تمام فعالیتهای ﻓﺮهنگی ‫و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮکت و ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺖ تا اینکه در ﺣﻴﻦ اداﻣﻪ ‫تحصیل ﺟﻨﮓ تحمیلی ﺁﻏﺎز ﺷﺪ در این صورت ﻣﺪرﺳﻪ را رها و جهت ‫ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﻰ راهی ﺟﺒﻬﻪ هاى ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ و درتاریخ1362/5/1 ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﻴﻊ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ ﺁﻣﺪ.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
پربازدید ها