خاطرات;
چهارشنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
شهيد ناصر شاهنده پور در سال 1344 در شهر اهرم ديار دليرمردان متولد شد.در سال 1364 به خدمت مقدس سربازي همراه با دوستان خود از شهر اهرم اعزام شدند محل آموزش شهيد پادگان حميد و مدت 20 ماه در مناطق جنگي جنوب بود.در مورخ 65/3/5 درمرز طلايیه به شهادت رسید.
اين بار كه برگردم به من گل پرپر گوید