دست نوشته;
شهید علی بهروزی حقیقی فرزند محمد بهروزی حقیقی در سال 1344 در روستالی بنه متولد شد.دوره راهنمایی را تا اخذ دیپلم در دالکی سپری نمود وی ضمن تحصیل به پاسداری از انقلاب نیز مشغول بود و یکی از اعضاء فعال بسج قلعه سفید محسوب می شد در سالهای 1362-1363 در جبهه های حق علیه باطل شرکت نمود.در عملیات والفجر 8 دچار سانحه مسمومیت و آسیب گازهای شیمیایی دشمن گردید و در مورخه 1365/1/26 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
سرزمین کربلا کربلا یا کربلا کربلا یا کربلا عاشق یدار ما کربلا یا کربلا ای زمین کربلا من ارمغان آورده ام طفل شیری اصغر شیرین زبان آورده ام کربلا یا کربلا
سرزمین کربلا کربلا یا کربلا کربلا یا کربلا عاشق یدار ما کربلا یا کربلا ای زمین کربلا من ارمغان آورده ام طفل شیری اصغر شیرین زبان آورده ام کربلا یا کربلا
قاصدی باز آمده قاصدی بلز آمده از گلزار ایران گفته دیدم غرق خون جسم شهیدان او بساز غرف خون بر خاک محراب ایت الله مدنی جانباز ملت ....درره یاری دین جان کرده قربان قاصدی باز آمده گر مدنی ..... ......... شادمان سوی خدای خود روان شد چون شهیدان دگر بگذشته از جان .... خدا با عشق و ایثار کرد امام جمعه را در روز پیکار زین شهیدان
قاصدی باز آمده قاصدی بلز آمده از گلزار ایران گفته دیدم غرق خون جسم شهیدان او بساز غرف خون بر خاک محراب ایت الله مدنی جانباز ملت ....درره یاری دین جان کرده قربان قاصدی باز آمده گر مدنی ..... ......... شادمان سوی خدای خود روان شد چون شهیدان دگر بگذشته از جان .... خدا با عشق و ایثار کرد امام جمعه را در روز پیکار زین شهیدان
موشک آرپی جی بر دو نوع است ایرانی و روسی میباشد. آرپی جی برای جنگ بکار می رود و عقب نسینی ندارد.بند آن برزنتی می باشد. مشخصات آن: 1.لوله 2 مگسک 3.روزنه دید 4. دستگاه تپانچه ای شکل 5.روپوش لوله 6.پایه 7. دسته کمکی 8.بند 9.زاییده لوله 10.متردوربین ب سه گونه می شود با آن تیراندازی کرد
موشک آرپی جی بر دو نوع است ایرانی و روسی میباشد. آرپی جی برای جنگ بکار می رود و عقب نسینی ندارد.بند آن برزنتی می باشد. مشخصات آن: 1.لوله 2 مگسک 3.روزنه دید 4. دستگاه تپانچه ای شکل 5.روپوش لوله 6.پایه 7. دسته کمکی 8.بند 9.زاییده لوله 10.متردوربین ب سه گونه می شود با آن تیراندازی کرد
غرق به خون گردید پیکرم ای مادر بارالاها کن اجابت ناله مستضعفان آه و ناله قلب جانسوز مادران ریشه کن سازو آل صدام این ستمکار زمان با تو پیمان بسته ایم -------- شیون مکن مادر در مرگ خونبارم بگذر زمن دیگر عزم سفر دارم گر کشته گردیدم در جبهه ای مادربهرم مکن زاری بهرم مزن بر سر یک پرچم سبزی در خانه
غرق به خون گردید پیکرم ای مادر بارالاها کن اجابت ناله مستضعفان آه و ناله قلب جانسوز مادران ریشه کن سازو آل صدام این ستمکار زمان با تو پیمان بسته ایم -------- شیون مکن مادر در مرگ خونبارم بگذر زمن دیگر عزم سفر دارم گر کشته گردیدم در جبهه ای مادربهرم مکن زاری بهرم مزن بر سر یک پرچم سبزی در خانه
برقبر من مادر قدری از آن مالید چون قاسم داماد این آرزو دارم شیون مکن مادر در مرگ خونبارم
برقبر من مادر قدری از آن مالید چون قاسم داماد این آرزو دارم شیون مکن مادر در مرگ خونبارم
قاصدی باز آمده قاصدی بلز آمده از گلزار ایران گفته دیدم غرق خون جسم شهیدان او بساز غرف خون بر خاک محراب ایت الله مدنی جانباز ملت ....درره یاری دین جان کرده قربان قاصدی باز آمده گر مدنی ..... ......... شادمان سوی خدای خود روان شد چون شهیدان دگر بگذشته از جان .... خدا با عشق و ایثار کرد امام جمعه را در روز پیکار زین شهیدان شد منهدم این قوم کفار این شهیدان زنده اند
قاصدی باز آمده قاصدی بلز آمده از گلزار ایران گفته دیدم غرق خون جسم شهیدان او بساز غرف خون بر خاک محراب ایت الله مدنی جانباز ملت ....درره یاری دین جان کرده قربان قاصدی باز آمده گر مدنی ..... ......... شادمان سوی خدای خود روان شد چون شهیدان دگر بگذشته از جان .... خدا با عشق و ایثار کرد امام جمعه را در روز پیکار زین شهیدان شد منهدم این قوم کفار این شهیدان زنده اند
ما عاشق راه توایم حسین جان دستم زتن جدا شود حسین جان ............... عاشق شهادتیم حسین جان پیکر پاره تن حسین جان ...........جسم به خون غلطان شود کربلا.ما عاشق راه توایم. کربلا یا کربلا عاشق کربلا عاشقم عاشق کربلایم یا حسین جان پیروزی کرده عطایم ترسم آخر بمیرم قبرت در بر نگیرم
ما عاشق راه توایم حسین جان دستم زتن جدا شود حسین جان ............... عاشق شهادتیم حسین جان پیکر پاره تن حسین جان ...........جسم به خون غلطان شود کربلا.ما عاشق راه توایم. کربلا یا کربلا عاشق کربلا عاشقم عاشق کربلایم یا حسین جان پیروزی کرده عطایم ترسم آخر بمیرم قبرت در بر نگیرم
کربلا ای حرم کرببلا ای حرم و تربت خونبار حسین این همه لشکر آمده عاشق دیدار حسین جانکفانی قهرمان فدائیان نینوا زکربلای ما روان بسوی درگاه حسین ....و بخیمه ها به دختران فاطمه بگو زسوز ناله و به عشق و آه و زمزمه که می رسد ز خاوران بدون ترس و واهمه لشکر سردار خمینی از سر دیدار حسین جانبکفان کربلا فدائیان نینوا ز کربلای ما روان بسوی درگاه حسین ارتشیان قهرمان سپاهیان پرتوان بسیجیان جانبکف ... برون کنند زکربلا سپاه کفربعثیان اگر که جان خود کنند یکسره ایثار حسین لشکریان حق ببین چه پرتوان و پر خروش هوای فتح کربلا از سرشان
کربلا ای حرم کرببلا ای حرم و تربت خونبار حسین این همه لشکر آمده عاشق دیدار حسین جانکفانی قهرمان فدائیان نینوا زکربلای ما روان بسوی درگاه حسین ....و بخیمه ها به دختران فاطمه بگو زسوز ناله و به عشق و آه و زمزمه که می رسد ز خاوران بدون ترس و واهمه لشکر سردار خمینی از سر دیدار حسین جانبکفان کربلا فدائیان نینوا ز کربلای ما روان بسوی درگاه حسین ارتشیان قهرمان سپاهیان پرتوان بسیجیان جانبکف ... برون کنند زکربلا سپاه کفربعثیان اگر که جان خود کنند یکسره ایثار حسین لشکریان حق ببین چه پرتوان و پر خروش هوای فتح کربلا از سرشان
--------------------------------بسمه تعالی موضوع :معرفی بیمار ضمن عرض سلام بدینوسیله به اطلاع می رسانم که... دارای ناراحتی پا درد می باشند لذا اینجانب خواهشمندم که برادر فوق از تاریخ .........الی......... استراحت و فقط از تمرینات دفاعی خودداری نمایند
--------------------------------بسمه تعالی موضوع :معرفی بیمار ضمن عرض سلام بدینوسیله به اطلاع می رسانم که... دارای ناراحتی پا درد می باشند لذا اینجانب خواهشمندم که برادر فوق از تاریخ .........الی......... استراحت و فقط از تمرینات دفاعی خودداری نمایند
 اسلحه کالیبر 50 مسلسل کالیبر 50 ضد هوایی است با لوله سنگین با وسیله گاز مستقیم با باروت مسلح می شود به وسیله .... 105 فشنگی تغذیه می شودبه وسیله هوا خنک می شود مشخصات1- لوله 2- روپوش صفحه خوراک دهنده3- گلنگدن4- روزنه دید و نوک مگسک 5- سر پایه اسلحه دو وضعیت دارد رگبار و تک تیر مشخصات کالیبر 7/12 میلیمتر ..... 570 کیلو و 12 گرم وزن خود اسلحه 25425 گرم وزن لوله 12 کیلو 710 گرم وزن سر پایه 18870 گرم وزن نهوار فشنگ 14450 گرم طول مسلسل 5/165 سانتیمتر وزن یک فشنگ 20/136 گرم 8 خان دارد از چپ به راست سرعت ابتدایی گلوله در یک ثانیه 893 متر برد مفید 800 تا1000 متر موثر 2400 یارد در حدود 2200 متر برد علمی 400 الی 600 تیر در ثانیه
اسلحه کالیبر 50 مسلسل کالیبر 50 ضد هوایی است با لوله سنگین با وسیله گاز مستقیم با باروت مسلح می شود به وسیله .... 105 فشنگی تغذیه می شودبه وسیله هوا خنک می شود مشخصات1- لوله 2- روپوش صفحه خوراک دهنده3- گلنگدن4- روزنه دید و نوک مگسک 5- سر پایه اسلحه دو وضعیت دارد رگبار و تک تیر مشخصات کالیبر 7/12 میلیمتر ..... 570 کیلو و 12 گرم وزن خود اسلحه 25425 گرم وزن لوله 12 کیلو 710 گرم وزن سر پایه 18870 گرم وزن نهوار فشنگ 14450 گرم طول مسلسل 5/165 سانتیمتر وزن یک فشنگ 20/136 گرم 8 خان دارد از چپ به راست سرعت ابتدایی گلوله در یک ثانیه 893 متر برد مفید 800 تا1000 متر موثر 2400 یارد در حدود 2200 متر برد علمی 400 الی 600 تیر در ثانیه
عملا در ثانیه 200 تا 300 فشنگ برد نهایی اسلحه 6763 متر انواع فشنگ 1- رسام2- جنگی3- ضد زره آتش زا4- فشنگ صاتب
عملا در ثانیه 200 تا 300 فشنگ برد نهایی اسلحه 6763 متر انواع فشنگ 1- رسام2- جنگی3- ضد زره آتش زا4- فشنگ صاتب
استتار چیست: همرنگ بودن با محیط را استتار گویند اصول استتار :1-از حد استار تجاوز نکنیم 2- فریب دادن 3- پنهان کردن خود از دشمن شرایط سنگر را بنویسید:سنگر را باید جایی ساخت که بتوان خود را از دید دشمن محفوظ نگه داشت در کجا باید سنگر درست کرد: 1- جا و محل مناسب2- میدان دید و تیر3- داشتن پوشش اختصاصی سنگر بر
استتار چیست: همرنگ بودن با محیط را استتار گویند اصول استتار :1-از حد استار تجاوز نکنیم 2- فریب دادن 3- پنهان کردن خود از دشمن شرایط سنگر را بنویسید:سنگر را باید جایی ساخت که بتوان خود را از دید دشمن محفوظ نگه داشت در کجا باید سنگر درست کرد: 1- جا و محل مناسب2- میدان دید و تیر3- داشتن پوشش اختصاصی سنگر بر
سنگر ضد هوایی از سطح زمین بلند تر و به صورت دایره می باشدتیربار نعلی مشکل است و طوری که دو نفر درآن جای بگیرد سنگر کالیبر پنجاه دایره ایست و یا نیمدایره و از سطح زمین بلندتر سنگر حفر روباهی بیشتر در شهرها با آن استفاده می شود و طوری است که می شود هم نشسته هم ایستاده در آن جای گرفت چطور از یک سنگر به سنگر دیگر می رویم؟اول سر را از سنگر بیرون می آوریم 2- سنگر بعدی را انتخاب می کنیم 3- برای چه برویم
سنگر ضد هوایی از سطح زمین بلند تر و به صورت دایره می باشدتیربار نعلی مشکل است و طوری که دو نفر درآن جای بگیرد سنگر کالیبر پنجاه دایره ایست و یا نیمدایره و از سطح زمین بلندتر سنگر حفر روباهی بیشتر در شهرها با آن استفاده می شود و طوری است که می شود هم نشسته هم ایستاده در آن جای گرفت چطور از یک سنگر به سنگر دیگر می رویم؟اول سر را از سنگر بیرون می آوریم 2- سنگر بعدی را انتخاب می کنیم 3- برای چه برویم
انواع سیم خاردار؟ معمولی .چادری. شبکه ای. سه نوع چیشروی : برتری آتش 2- داشتن کوشش اختفاء 3- تاریکی 4- درخت و جنگل5- تپه طریقه گزارش دادن صحیح به فرمانده: مشخص کردن مکان2- زمان3- تعداد نفرات دشمن4- دارای چه تجهیزاتی می باشندو مهمات آنها کجاست و چقدر است انواع گشتی: 1-شناساییی2- رزمی کشتی شناسایی 8 نفر الی 12 نفر می باشد 1- فرمانده 2- قطب نما چی 3- بیسیم چی 4- قدم شمار5- گزارش نویس6- .......7- ...
انواع سیم خاردار؟ معمولی .چادری. شبکه ای. سه نوع چیشروی : برتری آتش 2- داشتن کوشش اختفاء 3- تاریکی 4- درخت و جنگل5- تپه طریقه گزارش دادن صحیح به فرمانده: مشخص کردن مکان2- زمان3- تعداد نفرات دشمن4- دارای چه تجهیزاتی می باشندو مهمات آنها کجاست و چقدر است انواع گشتی: 1-شناساییی2- رزمی کشتی شناسایی 8 نفر الی 12 نفر می باشد 1- فرمانده 2- قطب نما چی 3- بیسیم چی 4- قدم شمار5- گزارش نویس6- .......7- ...
وظیفه فرمانده گروه چیست ؟ به قطب نما چی دستور می دهد که به کدام طرف حرکت کند سه نوع گشتی رزمی نام ببرید: 1- کمین2- تامین3- تاخت گشتی تاخت : که برای نیروهای دشمن بکار می رود منظور از رزم شبانه 1- دید قویتر می شود2- ترس از بین می رود 3- بکاربردن صحیح اسلحه و مهمات در شب 4- حالت جنگجویی را بالا می برد طریقه آمار گیری
وظیفه فرمانده گروه چیست ؟ به قطب نما چی دستور می دهد که به کدام طرف حرکت کند سه نوع گشتی رزمی نام ببرید: 1- کمین2- تامین3- تاخت گشتی تاخت : که برای نیروهای دشمن بکار می رود منظور از رزم شبانه 1- دید قویتر می شود2- ترس از بین می رود 3- بکاربردن صحیح اسلحه و مهمات در شب 4- حالت جنگجویی را بالا می برد طریقه آمار گیری
باید چیزهایی که از خود نور می دهند از خود دور نگه بداریم یا آن را با خاک آلوده کنیم و در افق باز نباید ایستاد .... و سرفه نباید کرد طریقه دید در شب : باید از کنج چشم باید نشسته نگاه کرد طریقه گوش کردن در شب : باید گوش را روی زمین گذاشت طریقه علامت دادن در شب : در کوهستان صدای حیوانات در منطقه چادرنشین صدای سگ یا خروس در رودخانه صدای قورباغه کمین بر دو نوع : 1- نقطه ای 2- منطقه ای نقطه ای : در یک جاده چه کوهستانی چه ساده اول و آخر جا
باید چیزهایی که از خود نور می دهند از خود دور نگه بداریم یا آن را با خاک آلوده کنیم و در افق باز نباید ایستاد .... و سرفه نباید کرد طریقه دید در شب : باید از کنج چشم باید نشسته نگاه کرد طریقه گوش کردن در شب : باید گوش را روی زمین گذاشت طریقه علامت دادن در شب : در کوهستان صدای حیوانات در منطقه چادرنشین صدای سگ یا خروس در رودخانه صدای قورباغه کمین بر دو نوع : 1- نقطه ای 2- منطقه ای نقطه ای : در یک جاده چه کوهستانی چه ساده اول و آخر جا
کمین نقطه ای بر دو نوع1- کمین یک گوش 2- کمین دو گوش ضد کمین: موقعی که در کمین قرار می گیریم اگر کمین دو گوش باشد فرمانده افراد را به دو گروه تقسیم می کندو به صورت آتش و حرکت عقب نشینی می کنند و به محض عقب نشینی محاصر را شروع می کنندو دشمن را محاصر می کنند طریقه مقاومت در کمین : در صورت که کمین ... یا شریک گروه آتش و گروه دیگر پیشروی میکند که در اینجا به چهار ستون در می آیند یعنی خود افراد به دو گرو و هر گروه به دو گروه دیگر.
کمین نقطه ای بر دو نوع1- کمین یک گوش 2- کمین دو گوش ضد کمین: موقعی که در کمین قرار می گیریم اگر کمین دو گوش باشد فرمانده افراد را به دو گروه تقسیم می کندو به صورت آتش و حرکت عقب نشینی می کنند و به محض عقب نشینی محاصر را شروع می کنندو دشمن را محاصر می کنند طریقه مقاومت در کمین : در صورت که کمین ... یا شریک گروه آتش و گروه دیگر پیشروی میکند که در اینجا به چهار ستون در می آیند یعنی خود افراد به دو گرو و هر گروه به دو گروه دیگر.
تنفس مصنوعی 1- دهان به دهان 2- دهان به بینی 3- ماساژ قلب حمل و نقل مجروح : در صورتی که فقط یک نفر کمک دهنده باشد یک . ..... مستقیم 2- کوله کردن بیمار3- بغل کردن4- روش مخصوص آتش نشانیها
تنفس مصنوعی 1- دهان به دهان 2- دهان به بینی 3- ماساژ قلب حمل و نقل مجروح : در صورتی که فقط یک نفر کمک دهنده باشد یک . ..... مستقیم 2- کوله کردن بیمار3- بغل کردن4- روش مخصوص آتش نشانیها
سوختگی 1-عمیق 2- نیم عمیق 3- سطحی سطحی : سوختگی است که پوست بدن و موهها را بین می رود مثل سوختن بر اثر دست زدن به بخاری یا جای دیگر بدن نیم عمیق: مانند تاول عمیق:سوختگی است که ماهیچه ها و رگها و استخوانها و غیره از بدن از بین برود و بسوزد بیمار سوختگی: ..................... شکستگی : باز - بسته باز : شکستگی است که استخوان از پوست بیرون آمده باشد بسته: شکستگی است که استخوان از پوست بیرون نیامده باشد علائم شکستگی 1- ک
سوختگی 1-عمیق 2- نیم عمیق 3- سطحی سطحی : سوختگی است که پوست بدن و موهها را بین می رود مثل سوختن بر اثر دست زدن به بخاری یا جای دیگر بدن نیم عمیق: مانند تاول عمیق:سوختگی است که ماهیچه ها و رگها و استخوانها و غیره از بدن از بین برود و بسوزد بیمار سوختگی: ..................... شکستگی : باز - بسته باز : شکستگی است که استخوان از پوست بیرون آمده باشد بسته: شکستگی است که استخوان از پوست بیرون نیامده باشد علائم شکستگی 1- ک
خونریزی:1- داخلی 2- خارجی داخلی: 1- مرعی 2- نامرعی خارجی شریانی 2- ........3- مویرگی خونریزی شریانی خونی است که با جهش و فشار و خونی است روشن و بطور ضربان از بدن خارج می شود 2- وریدی: خونی است رنگ تیره دائما به صورت جهش یا فشار از بدن خارج می شود 3- مویرگی : خفیف و بخودی خود قطع می شود 4- خونریزی داخلی مرعی
خونریزی:1- داخلی 2- خارجی داخلی: 1- مرعی 2- نامرعی خارجی شریانی 2- ........3- مویرگی خونریزی شریانی خونی است که با جهش و فشار و خونی است روشن و بطور ضربان از بدن خارج می شود 2- وریدی: خونی است رنگ تیره دائما به صورت جهش یا فشار از بدن خارج می شود 3- مویرگی : خفیف و بخودی خود قطع می شود 4- خونریزی داخلی مرعی
و لا تحسبن الذین اقتلو ................
و لا تحسبن الذین اقتلو ................

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده