نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

این قطعه خاک، بوی ملائک گرفته است

این قطعه خاک، بوی ملائک گرفته است

رفتی سبد سبد، گل پر پر بیاوری/ مرهم برای زخم کبوتر بیاوری / رد هزار چلچله را پر کشیده ای/ تا از شب طلائیه سر در بیاوری
پرسیده ام نشان تو را اما چیزی نگفته اند کبوترها

پرسیده ام نشان تو را اما چیزی نگفته اند کبوترها

از کاکل بلند صنوبرها / از چشم خون گرفته شبدرها/ پرسیده ام نشان تو را اما/ چیزی نگفته اند کبوترها
پرواز خونین

پرواز خونین

پشت سرت آب پاشید برداشتی تا تفنگت / صبحی که بوسید مادر با اشک چشم قشنگت / مادر نگاهت نکرد وپشت سرت بست در را
دوازده روایت جنگ

دوازده روایت جنگ

دوازدهم/ آبان/ هزار و سیصد و شصت وپنج / معلم ادبیات / دفتر حضور غیاب / و سه نفرآخر کلاس
سروده‌هایی به مناسبت هشتم شوال: «از بغض بقیع آسمان شاکی شد»

سروده‌هایی به مناسبت هشتم شوال: «از بغض بقیع آسمان شاکی شد»

سروده‌هایی به مناسبت هشتم شوال سالروز تخریب بقیع منتشر شد.
لبریز داغ ها

لبریز داغ ها

سرشار از کبودی و لبریز داغ ها! / هم صحبت قدیمی این کوچه باغ ها! / بعد از تو شانه های ستبر درخت شد