نوید شاهد _ شهید احمد کشتکار نوجوان ۱۵ ساله‌ای بود که اجازه‌ی اعزام به جبهه به او نمی‌دانند. دست بر شناسنامه خود آورد و سن خود را زیاد کرد تا به جبهه برود. او عشق و علاقه ی فراوانی به امام زمان (عج) داشت. هر جا صحبت از امام زمان میشد اشک چشمانش جاری میشد. روایتی شنیدنی از همرزم این شهید بزرگوار تقدیم حضورتان می‌کنیم.
به گزارش نوید شاهد بوشهر؛ شهید احمد کشتکار در ﺳﺎل ۱۳۴۸ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ اى ﻣﺬهبی دیدﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد در ﺳﻦ۶ ﺳﺎلگی وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪ و تحصیلات ﺧﻮد را تا ﺳﺎل ﺳﻮم راهنمایی اداﻣﻪ داد. وى ﻓﺮدى ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻮد و تمام ﻓﻌﺎلیتهاى ﻓﺮهنگی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬهبی ﺷﺮکت ﻓﻌﺎل داﺷﺖ. ﺑرای دیگران اﺣﺘﺮام خاصی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد و ایثار و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﻰ از ﺧﺼﻮصیات ﺑﺎرز ایشان ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ تحمیلی ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺪرﺳﻪ را رها و راهی ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺮدید که ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﺣﻤﺎﺳﻪ هاى ﻓﺮاوان در اﺛﺮ اصاﺑﺖ تیر دﺷﻤﻦ درتاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۶۴ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎو ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ.
 
آمار بازدید : 3
منبع: معاونت فرهنگی و آموزشی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر
 
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده