نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو
علم بهتر است یا ثروت؟!

علم بهتر است یا ثروت؟!

نوید شاهد_خواهر شهید«ظهراب جعفری» از برادر شهیدش این گونه روایت میکند: ابتدایی بودم، موضوع انشاء علم...