در ﺳﺎل ۱۳۴۶در روﺳﺘﺎى ﺧﻴﺎرى از توابع ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن تنگستان در ﺧﺎﻧﻮادﻩ اى ﻣﺬهبی و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ دیده ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد.در هنرستان ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﻴﺎن در رﺷﺘﻪ الکتروﻧﻴﻚ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ تحصیل ﺷﺪ تا ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم اداﻣﻪ داد و ﺑﻌﺪ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺪرﺳﻪ را رها ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ هاى ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺘﺎﻓﺖ ﺷﻬﻴﺪ یک ﺑﺴﻴﺠﻰ ﺑﺘﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺪتها ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﻜﻠﻪ اﻻﻣﻴﻪ در یک ﻧﺒﺮد ﺳﻨﮕﻴﻦ در۶۷/۱/۹ ﺑﻪ شهادت رﺳﻴﺪ.
خاطراتی از پدر شهید ناصرجمالی

پدر شهید جمالی از فرزند شهیدش می گوید :

پدر شهید ناصر جمالی در خصوص خواب شهید این چنین می گوید : « بارها شهید ناصر را در خواب دیده ام که ملبس به لباس بسیجی می باشد و به همراه چند تن از همرزمانش به خانه می آیند و گاهی در عالم خواب به شکل دو کبوتر سفید می آید و روی درب حیاط منزل می نشیند » .

قبل از اینکه ناصر به جبهه برود مادرش دو بار خواب می بیند که یک نفر سید ؛ دستمال سبزی را به او هدیه می دهد و می گوید : « مانع رفتن پسرت به جبهه نشو » .

منبع : بنیاد شهید و امورایثارگران استان بوشهربرچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده