نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

ويژگي هاي گونه زباني خرده فرهنگ جبهه

ويژگي هاي گونه زباني خرده فرهنگ جبهه

در اين مقاله که به روش توصيفي-تحليلي است، سعي شده است با تاکيد بر لزوم شناخت گونه هاي مختلف زبان فارسي در دوره معاصر و ضرورت توجه به مقولات فرهنگي عرصه جنگ تحميلي/دفاع مقدس، به گوشه اي از فرهنگ گفتاري جبهه از جنبه زبان شناختي توجه شود.
بررسی جلوه های ناتورالیسم در ادبیّات داستانی جنگ

بررسی جلوه های ناتورالیسم در ادبیّات داستانی جنگ

وجود برخی از مؤلّفه‌های برجسته و بارز ناتورالیسم در شماری از آثار ادبیّات داستانی جنگ و دفاع مقدّس، گونه‌ای از ناتورالیسم را در این نوع ادبی رقم زده‌است.
بررسي و شناخت هدف ها، سلايق و نيازهاي مخاطبان در موزه هاي جنگ

بررسي و شناخت هدف ها، سلايق و نيازهاي مخاطبان در موزه هاي جنگ

در این مقاله، با تحليل داده ها، علايق، سلايق، نيازها و انگيزه مخاطبان براي توسعه کارآمدي موزه هاي دفاع مقدس به ويژه بخش هوايي آن براي جذب بيشتر مخاطب ارائه شده است.
تأملی بر شعر و شاعری در دوره دفاع مقدس

تأملی بر شعر و شاعری در دوره دفاع مقدس

هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تأثیر شگرفی در عالم ادبیات و به ویژه ادبیات منظوم پدید آورد و ذوق و قریحه و اندیشه بیدار جامعه را به خلق ادبیاتی نو و امیدآفرین سوق داد و بستری مناسب را برای احیای تفکرات و باورهای عمیق و ژرف دینی و مذهبی در قالب شعر فراهم آورد که این تحولات به نوبه خود، فرم و قالب و هنجارگریزی ویژه ای را می طلبید.
واکاوی تاریخ شفاهی دفاع مقدّس در مجموعه خاطرات «دختر شینا»

واکاوی تاریخ شفاهی دفاع مقدّس در مجموعه خاطرات «دختر شینا»

پژوهشگران با این فرض که «دختر شینا» نمونه‌ای برای تاریخ شفاهی است، به واکاوی و بیان ویژگی‌های تاریخ‌نگاری شفاهی دفاع مقدس در این کتاب پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مصاحبه‌کننده با انتخاب موضوعی جذّاب، بکر و پر از تعلیق، و هدایت هوشمندانۀ مسیر مصاحبه و نگارش، تاریخ‌نگاری صرف را مبدّل به اثری با ارزش‌های ادبی ساخته‌است.
تبیین جنگ عراق علیه ایران: تأملی بر نقش علّی مبارزه برای شناسایی

تبیین جنگ عراق علیه ایران: تأملی بر نقش علّی مبارزه برای شناسایی

مقاله حاضر تلاش کرده است با استفاده از چارچوب تحلیلی مبارزه برای شناسایی به شناخت بهتری از تهاجم عراق به ایران دست یابد.