خاطرات;
ﺷﻬﻴﺪ فریدون خورموجی در ﺳﻦ ۶ ﺳﺎلگی وارد دﺑﺴﺘﺎن اﻣﺮ الله ﺷﺠﺎﻋﻰ ﻓﺮد ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎیان دورﻩ اﺑﺘﺪایی وارد ﻣﺪرﺳﻪ راهنمایی ﻣﺪرس ﮔﺮدید که تا ﺳﺎل ﺳﻮم راهنمایی در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ تدریس ﺑودﻩ و در تاریخ ۶۷/۴/۴ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ اﻋﺰام و ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ ﮔﺮدید.
هیچ وقت از یاد محتاجان غافل نمی شد

شهیدفریدون خورموجی

 

ﻧﺎم ﭘﺪر: درویش

تاریخ تولد : 1351/۳/27

ﻣﻴﺰان تحصیلات: دوم راراهنماﺋﻰ

تاریخ ﺷﻬﺎدت: 1367/۴/4

ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدت: جزیرﻩ ﻣﺠﻨﻮن

 

 

پدر شهید فریدون خورموجی از احترام شهید به والدین می گوید :

فریدون با دیگر بچه ها خیلی فرق داشت . با همه ی مردم خوب و مهربان بود . این خواست خدا بود که به جبهه برود و به آرزویی که داشت برسد . وقتی که به مرخصی می آمد ؛ استراحت نمی کرد . می رفت و کاری برای خودش پیدا می کرد و تا قبل از از اینکه به جبهه باز گردد ؛ هم چنان زحمت می کشید .

ما اصلا توقع نداشتیم که این بچه این همه فهم و فضیلت داشته باشد . اگر پانصد تومان پول داشت و کسی را می دید که بی پول است ؛ پول خودش را نصف می کرد و به آن محتاج می داد . چه کم داشت و چه زیاد ؛ هیچ وقت از یاد محتاجان غافل نمی شد و آنها را با خود سهیم می کرد و می گفت : «هیچ فرقی نمی کند ؛ شاید او بیشتر از من احتیاج داشته باشد . من دوباره کار می کنم و پول به دست می آورم ؛ خدا کریم است» .

فریدون حق پدر و مادر را به خوبی ادا می کرد . شغل من نگهبانی بود ؛ فریدون به من می گفت : «پدر اجازه بدهید من به جای شما نگهبانی بدهم و شما بروید استراحت کنید » . می گفتم : « پسرم ؛ من راضی نیستم که فرزندم بار مرا به دوش بکشد و من وظیفه دارم که مخارج شما را تامین کنم » .

با این وجود قبول نمی کرد و می رفت از رئیس پادگانش مرخصی می گرفت و می آمد و با اصرار به جای من نگهبانی می داد . من هم وقتی می دیدم که فرزندم بزرگ شده و به یاری پدرش می شتابد؛ خاطرم آسوده می شد و می رفتم استراحت می کردم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر

 

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده